FRIVILLIG UNDER EUROPEAN CURLING CHAMPIONSHIPS 2021

Ønsker du å være funksjonær under curling-EM? Da vil vi komme i kontakt med deg. Du får en klespakke, et godt og inkluderende miljø, spennende arbeidsoppgaver og muligheten til å se Europas beste curlingspiller på nært hold. Mange av oppgavene krever ikke kunnskap om curling – bare at du har lyst til å gjøre en innsats for at arrangementet skal bli en suksess

Lengre ned på siden kan du lese litt mer om de ulike arbeidsoppgavene.

IMG_4412.jpg
 

Mer om det å være frivillig

Arena


Under arrangementet skal både Ungdomshallen og Håkons Hall brukes til avvikling av offisielle curlingkamper. I tillegg blir curlinghallen brukt til trening og trolig også bespisning.


Vi trenger en sentral frivillig som skal ha rollen som vaktsjef. Vaktsjefen er viktig i planleggingen av arrangementet, særlig siden vi må forvente at vi må gjøre tilpasninger grunnet covid-19. Som vaktsjef vil du også ha en viktig rolle i å planlegge slik at arenaene blir tilrettelagt med soner slik at akkreditering kan ivaretas.


Før arrangementet vil det være behov for folk til å rigge til arenaen, og under arrangementet vil det være behov for vakter som kan sørge for at både publikum, spillere, frivillige og andre funksjonærer får en god opplevelse.


Kontaktperson arena: Jon Erik Rønning, Jon.Erik. Ronning@lillehammer.kommune.no


Frivilligteam


Også de frivillige trenger noen som kan ta vare på dem. Denne seksjonen har et overordnet ansvar for at vaktlistene er i orden (sammen med seksjonsledere), at de frivillige har gode oppholdsrom på arenaene og at de får mat og drikke. Og alt mulig annet som gjør at de frivillige har det hyggelig på jobb.


Til denne seksjonen søker vi en nestleder og to frivilligkoordinatorer. Alle vil være med i planleggingen, og også ha viktige roller under arrangementet.


Kontaktperson: Lene Vollan: lene.vollan@gmail.com


Kommunikasjon


Kommunikasjon er ansvarlig for nettsiden ecc2020.no, for kommunikasjon via sosiale medier og overfor presse. Kommunikasjon har også ansvaret for å bemanne opp en informasjonsdisk i arenaområdet. Kommunikasjon søker deg som kan litt om publisering på nett og deg som er god på sosiale medier. Om du ikke føler deg kompetent på noe av dette, men bare er glad i og flink til å snakke med mennesker, kan du også melde deg til tjeneste i denne gruppen.


Kommunikasjon søker etter minst to sentrale frivillige som kan ha følgende roller i planleggingen og gjennomføringen av arrangementet:


Nettredaktør. Du får ansvaret for utviklingen av nettsiden ecc2021.no, og legger opp en publiseringsplan for denne siden


SoMe-ansvarlig. Du leder teamet som jobber med sosiale medier før og under arrangementet. 


I tillegg ønsker vi oss flinke folk til kommunikasjonsteamet under selve arrangementet.


Kontaktperson: Kenneth Nordahl-Pedersen, knp@me.com


Marked


I markedsseksjonen trengs det en sentral frivillig som har ansvar for sponsoroppfølgingen i forkant av og under arrangementet. I tillegg trengs det sponsorverter under arrangementet.


Kontaktperson: Jostein Buraas, josteinburaas@gmail.com


Mat og drikke


Seksjonen mat og drikke har ansvaret for all servering av mat og drikke under arrangementet. Dette gjelder enten det er i kiosker, mat til deltakere og frivillige eller det er i VIP-området. Som frivillig i mat og drikke blir du del av et team som gjør publikum, deltakere, frivillige og sponsorer fornøyde. 


Vi er også etter to sentrale frivillige som vil være med under planleggingen. En kioskansvarlig og en matlogistikkansvarlig.


Kontaktperson: Anne Berit Vollan, abvollan@gmail.com


Seremoni og kultur


Under arrangementet skal det som minimum avholdes åpningsseremoni, avslutningsseremoni og medaljeseremonier. Vi håper vi får lov til å ha masse publikum på tribunene som vi kan finne på mye annet moro for også. Denne seksjonen har ansvaret for det, og vi søker blant annet etter en som kan være produsent for seremoniene, også kalt seremonimester. Ansvaret blir å sørge for at seremoniene gjennomføres på en måte som gjør alle fornøyde, og kanskje inkluderer noen overraskende elementer. 


I tillegg til den ansvarlige produsenten, har vi behov for 3-4 personer som kan bidra til at seremoniene gjennomføres etter planen.


Kontaktperson: Eirik Haagensen, haagensen.eirik@gmail.com


Transport og gjesteservice


I denne seksjonen søkes det i første omgang etter en transportansvarlig og en ansvarlig for gjesteservice. 


Transportansvarlig har ansvar for planleggingen av transportaktivitetene rett i forkant av og under arrangementet. Siden arrangementet er kompakt med korte gåavstander er transportbehovet begrenset, men det må likevel planlegges for.


Ansvarlig for gjesteservice. I rollen ligger det ansvar for at spillere, ledere, frivillige og publikum har tilgang på den informasjon de trenger på hotellet og i hallene. Du sørger for at teamet ditt yter god service og er forberedt på å svare på de utroligste spørsmål.


Vi søker i tillegg etter personer med førerkort, gjerne på minibuss, som vil være sjåfører under arrangementet. Og vi trenger gjesteverter under arrangementet.


Kontaktperson: Kjetil Nordbye, kjetil.nordbye@ikomm.no


Bærekraft


Arrangementet har store ambisjoner når det gjelder bærekraft, og dette har vi beskrevet i flere søknader. Vi ser etter en person som vil ha det overordnede ansvaret for bærekraft i planlegging og gjennomføring av arrangementet. Du bidrar til å få på plass gode løsninger og utfordrer seksjonslederne til å tenke bærekraft i alt de gjør. 


Kontaktperson: Eirik Haagensen, haagensen.eirik@gmail.com